Region Skånes upphandlingar Ersättningsatablering läkarvårdsersättning specialitet öron-, näs- och halssjukdomar

Ersättningsatablering läkarvårdsersättning specialitet öron-, näs- och halssjukdomar

Region Skåne, Koncernstab inköp och ekonomistyrning, KRISTIANSTAD

Sören Dieckmann

Sista anbudsdag
Avbruten

(2021-04-09)

Förfarande

Direktupphandling

Publicerad

2021-02-10

Dokumenttyp

Direktupphandling

Leveransorter

Skåne län

Diarie-/referensnummer

2021-VV000046