Region Skånes upphandlingar Ersättingsetablering sjukgymnastik/fysioterapi heltid

Ersättingsetablering sjukgymnastik/fysioterapi heltid

Region Skåne, Koncernstab inköp och ekonomistyrning, KRISTIANSTAD

Ulla Sörum

Sista anbudsdag
Anbudstiden utgått

(2020-10-17)

Förfarande

Direktupphandling

Publicerad

2020-08-20

Dokumenttyp

Direktupphandling

Leveransorter

Skåne län

Diarie-/referensnummer

2020-W000515