Region Skånes upphandlingar Engångsprodukter för neurointervention

Engångsprodukter för neurointervention

Region Skåne, Koncernstab inköp och ekonomistyrning, Malmö

Upphandling av ramavtal för successiva inköp av engångsprodukter för neurointervention.

Sista anbudsdag
Anbudstiden utgått

(2023-03-21)

Förfarande

Öppet

Publicerad

2023-02-17

Dokumenttyp

Meddelande om upphandling

Leveransorter

Skåne län

Diarie-/referensnummer

2021-O000890