Region Skånes upphandlingar Engångsprodukter för angiografi och intervention standard

Engångsprodukter för angiografi och intervention standard

Region Skåne, Koncernstab inköp och ekonomistyrning, KRISTIANSTAD

Upphandlingen avser engångsprodukter för angiografi och intervention och syftar till att teckna ramavtal för försörjning av engångsprodukter till Region Skånes olika verksamheter för radiologiska interventioner.

Sista anbudsdag
Anbudstiden utgått

(2022-04-15)

Förfarande

Öppet

Publicerad

2022-02-23

Dokumenttyp

Meddelande om upphandling

Leveransorter

Skåne län

Diarie-/referensnummer

2019-O002642