Region Skånes upphandlingar Elförvaltare för Hässleholmsdepån samt Spårvagnsdepå Lund

Elförvaltare för Hässleholmsdepån samt Spårvagnsdepå Lund

Region Skåne, Regionfastigheter, MALMÖ

Elförvaltare ansvarar för att planera och följa upp högspänningen för elanläggningens underhåll i sin helhet för Hässleholmsdepån samt för Spårvagnsdepå Lund.

Sista anbudsdag
Anbudstiden utgått

(2024-03-27)

Förfarande

Öppet

Publicerad

2024-02-27

Dokumenttyp

Meddelande om upphandling

Leveransorter

Skåne län

Diarie-/referensnummer

93600100-408965-42041