Region Skånes upphandlingar Dynamiskt inköpssystem tekniska konsulttjänster för byggherreorganisation Södra sjukhusområdet Malmö (SSM)

Dynamiskt inköpssystem tekniska konsulttjänster för byggherreorganisation Södra sjukhusområdet Malmö (SSM)

Region Skåne, Regionfastigheter, MALMÖ

Region Skåne genom Regionfastigheter upphandlar i ett dynamiskt inköpssystem fastighetsrelaterade konsulttjänster avseende byggherreorganisation för Södra sjukhusområdet Malmö (SSM), i enlighet med detta upphandlingsdokument.

Sista ansökningsdag
3561 dagar kvar

(2034-02-28)

Förfarande

Selektivt

Publicerad

2024-03-05

Dokumenttyp

Meddelande om upphandling

Leveransorter

Skåne län

Diarie-/referensnummer

2023-FA000310