Region Skånes upphandlingar Due Diligence av Socialt Hållbara Krav i Leverantörskedjor hos Skånetrafiken

Due Diligence av Socialt Hållbara Krav i Leverantörskedjor hos Skånetrafiken

Region Skåne, Skånetrafiken, Hässleholm

Skånetrafiken söker konsulter för att förbättra sin sociala hållbarhet genom att utveckla och stärka sina krav inom leverantörskedjan. Detta inkluderar bland annat en noggrann analys av tillgängligt material och marknaden för att säkerställa effektivitet och prioriteringar.

(Meddelande om tilldelning av kontrakt)

Förfarande

Öppet

Publicerad

2024-04-05

Dokumenttyp

Meddelande om tilldelning av kontrakt

Leveransorter

Skåne län

Diarie-/referensnummer

56/2024