Drivmedel

Region Skåne, Koncernstab inköp och ekonomistyrning, KRISTIANSTAD

Upphandlingen är uppdelad i fem (5) olika anbudsområden:

- Bensin 95 (E10) och Diesel på pump och tillbehör

- Biogas 100 på pump

- RME 100 på pump

- HVO 100 på pump

- Laddning

Anbud kan lämnas på ett (1) eller flera anbudsområden och varje anbudsområde kommer att utvärderas och tilldelas separat.

Sista anbudsdag
Anbudstiden utgått

(2024-04-25)

Förfarande

Öppet

Publicerad

2024-03-25

Dokumenttyp

Meddelande om upphandling

Leveransorter

Skåne län

Diarie-/referensnummer

2023-O002475