Region Skånes upphandlingar Drift av Entreprenadområde Syd

Drift av Entreprenadområde Syd

Region Skåne, Regionfastigheter, Lund

Upphandlingen avser teknisk förvaltningsentreprenad för Lasarettet i Ystad, Trelleborgs Lasarett samt RättsPsykiatriskt Centrum. Entreprenaden omfattar ca 115 000 m² BTA.

För övergripande information om entreprenaden se Kontraktsformulär K0 Allmänt om Entreprenaden och K1 Omfattning.

Sista anbudsdag
Anbudstiden utgått

(2022-03-25)

Förfarande

Öppet

Publicerad

2022-02-03

Dokumenttyp

Meddelande om upphandling

Leveransorter

Skåne län

Diarie-/referensnummer

022-FA000001