Region Skånes upphandlingar Dosdispensering och dosexpediering av läkemedel i öppen vård

Dosdispensering och dosexpediering av läkemedel i öppen vård

Region Skåne, Koncernstab inköp och ekonomistyrning, KRISTIANSTAD

Upphandlingen avser dosdispensering och dosexpediering av förskrivna läkemedel till patienter inom öppen vård, skrivna i Region Skåne. Som en del av upphandlingen ingår även leverans till utlämningsställen, utlämning och Kundtjänst. Avtalet gäller även annan juridisk person som genom Avtal getts möjlighet av Region Skåne att nyttja detta Avtal.

Sista anbudsdag
Anbudstiden utgått

(2020-12-11)

Förfarande

Förenklat

Publicerad

2020-11-07

Dokumenttyp

Periodiskt meddelande

Leveransorter

Skåne län

Diarie-/referensnummer

2020-POL000332