Region Skånes upphandlingar Dosdispensering och dosexpediering av läkemedel i öppen vård (LUK)

Dosdispensering och dosexpediering av läkemedel i öppen vård (LUK)

Region Skåne, Koncernstab inköp och ekonomistyrning, KRISTIANSTAD

Upphandlingen sker enligt LUK. Rättslig grund: Direktiv 2014/23/EU

Upphandlingen avser dosdispensering och dosexpediering av förskrivna läkemedel till patienter inom öppen vård, skrivna i Region Skåne. Som en del av upphandlingen ingår även leverans till utlämningsställen, utlämning och Kundtjänst. Avtalet gäller även annan juridisk person som genom Avtal getts möjlighet av Region Skåne att nyttja detta Avtal.

(Förhandsannons)

Förfarande

Ej angivet

Publicerad

2024-05-15

Dokumenttyp

Förhandsannons

Leveransorter

Skåne län

Diarie-/referensnummer

2024-POL000086