Region Skånes upphandlingar DNA-fragmenteringssystem

DNA-fragmenteringssystem

Region Skåne, Koncernstab inköp och ekonomistyrning, KRISTIANSTAD

Upphandlingen avser anskaffning av ett (1) välbeprövat system för mekanisk fragmentering av DNA inför Massiv Parallellsekvensering (MPS) / Nästa generations sekvensering (NGS) inklusive maskinbundet förbrukningsmaterial till Centrum för Molekylär Diagnostik (CMD), Klinisk Genetik och Patologi, Region Skåne för placering i Lund.

Sista anbudsdag
Anbudstiden utgått

(2021-04-23)

Förfarande

Öppet

Publicerad

2021-03-26

Dokumenttyp

Meddelande om upphandling

Leveransorter

Skåne län

Diarie-/referensnummer

2020-O002547