Region Skånes upphandlingar Distribution av Inkontinenshjälpmedel

Distribution av Inkontinenshjälpmedel

Region Skåne, Koncernstab inköp och ekonomistyrning, KRISTIANSTAD

Upphandlingen avser distributionstjänst av Inkontinenshjälpmedel till patienter i hemmet samt Skånes kommuner.

Sista anbudsdag
Avbruten

(2021-06-11)

Förfarande

Öppet

Publicerad

2021-05-09

Dokumenttyp

Meddelande om upphandling

Leveransorter

Skåne län

Diarie-/referensnummer

2020-O002656