Region Skånes upphandlingar Disk- och Spoldesinfektorer samt påstömmare, Regional upphandling

Disk- och Spoldesinfektorer samt påstömmare, Regional upphandling

Region Skåne, Koncernstab inköp och ekonomistyrning, KRISTIANSTAD

Diarienummer 2020-O002433

Denna upphandling avser utrustning för disk- och spoldesinfektorer samt påstömmare för Region Skåne.

Sista anbudsdag
Anbudstiden utgått

(2022-03-14)

Förfarande

Öppet

Publicerad

2022-01-14

Dokumenttyp

Meddelande om upphandling

Leveransorter

Skåne län

Diarie-/referensnummer

2020-O002433