Region Skånes upphandlingar DIS Operationslampsystem B

DIS Operationslampsystem B

Region Skåne, Koncerninköp, KRISTIANSTAD

Region Skånes operationslampspark åldras och årligen måste lampor bytas ut, dels på grund av ålder, men också på grund av ny teknik som bättre lämpar sig för nutidens behov.

Regionen har idag (april 2019) 268 st. operationslampor i drift. Av dessa kan/bör man byta ut 85 st. tämligen omgående och ytterligare 46 st. under de kommande fyra åren. Investeringskostnaden för detta beräknas till ca 13 MSEK i nuläget och ytterligare 6,9 MSEK under de kommande fyra åren.

Denna upphandling följer Lagen om Offentlig Upphandling (LOU 2016:1145). Upphandling genomförs som ett Dynamiskt inköpssystem (LOU 2016:1145, specifikt 8. Kap 1-14 §§)

Sista ansökningsdag
Avbruten

(2029-06-18)

Förfarande

Selektivt

Publicerad

2019-06-20

Dokumenttyp

Meddelande om upphandling

Leveransorter

Skåne län

Diarie-/referensnummer

2019-O000004B