Region Skånes upphandlingar Direktupphandling Bemanning sjuksköterskor och barnmorskor Region Skåne

Direktupphandling Bemanning sjuksköterskor och barnmorskor Region Skåne

Region Skåne, Koncernstab inköp och ekonomistyrning, KRISTIANSTAD

Denna direktupphandling avser endast uppdrag för perioden vecka 27-32 2022.

Sista anbudsdag
Anbudstiden utgått

(2022-05-01)

Förfarande

Direktupphandling

Publicerad

2022-04-19

Dokumenttyp

Direktupphandling

Leveransorter

Skåne län

Diarie-/referensnummer

2022-O000719