Region Skånes upphandlingar Direktupphandling Bemanning av sjuksköterskor inom akutsjukvård Region Skåne

Direktupphandling Bemanning av sjuksköterskor inom akutsjukvård Region Skåne

Region Skåne, Koncernstab inköp och ekonomistyrning, KRISTIANSTAD

Direktupphandling för bemanning av sjuksköterskor när ordinarie ramavtal inte räcker till

Sista anbudsdag
Anbudstiden utgått

(2023-01-19)

Förfarande

Direktupphandling

Publicerad

2023-01-05

Dokumenttyp

Direktupphandling

Leveransorter

Skåne län

Diarie-/referensnummer

2022-O003024