Region Skånes upphandlingar Dikteringsutrustning avseende taligenkänning och digital diktering

Dikteringsutrustning avseende taligenkänning och digital diktering

Region Skåne, Koncernstab inköp och ekonomistyrning, KRISTIANSTAD

Dikteringsutrustning avseende taligenkänning och digital diktering

Sista anbudsdag
Anbudstiden utgått

(2022-12-15)

Förfarande

Enstegsupphandling

Publicerad

2022-11-17

Dokumenttyp

Meddelande om upphandling

Leveransorter

Skåne län

Diarie-/referensnummer

2022-O001913