Region Skånes upphandlingar Digital droplet PCR (ddPCR)

Digital droplet PCR (ddPCR)

Region Skåne, Koncernstab inköp och ekonomistyrning, KRISTIANSTAD

Upphandlingen avser anskaffning av ett (1) välbeprövat system för digital droplet PCR till Centrum för Molekylär Diagnostik (CMD), Klinisk Genetik och Patologi, Region Skåne för placering i Lund.

Sista anbudsdag
Anbudstiden utgått

(2021-04-14)

Förfarande

Förenklat

Publicerad

2021-03-24

Dokumenttyp

Meddelande om upphandling

Leveransorter

Skåne län

Diarie-/referensnummer

2020-O002548