Region Skånes upphandlingar Diesel utan FAME på bulk

Diesel utan FAME på bulk

Region Skåne, Koncernstab inköp och ekonomistyrning, KRISTIANSTAD

Upphandlingen avser Diesel utan inblandning av FAME till reservaggregat för elförsörjning på sjukhusen i Helsingborg, Hässleholm, Kristianstad, Landskrona, Lund, Malmö, Trelleborg, Ystad och Ängelholm.

Sista anbudsdag
Anbudstiden utgått

(2021-05-24)

Förfarande

Öppet

Publicerad

2021-04-23

Dokumenttyp

Meddelande om upphandling

Leveransorter

Skåne län

Diarie-/referensnummer

2021-O000885