Region Skånes upphandlingar Dehydreringsinstrument

Dehydreringsinstrument

Region Skåne, Koncernstab inköp och ekonomistyrning, KRISTIANSTAD

Upphandlingen avser anskaffning av sju (7) dehydreringsinstrument till Klinisk genetik och patologi samt option på upp till tre (3) instrument för fri placering inom Region Skåne. Upphandlingen är indelad i tre (3) delområde som består av; enkammarsystem, tvåkammarsystem utan mikrovågor samt tvåkammarsystem med mikrovågor.

Upphandlingen omfattar även leverans inklusive installation och ansvar för idrifttagning, garanti, förslag på service, dokumentation samt utbildning.

Enkammarsystem

Fyra (4) dehydreringsinstrument med enkammarsystem samt option på ytterligare tre (3) instrument

Varav placeringen av instrumenten är: ett (1) Kristianstad, två (2) Lund, ett (1) Malmö och tre (3)

instrument på option för valfri placeringsort.

Tvåkammarsystem utan mikrovågor

Ett (1) dehydreringsinstrument, tvåkammarsystem utan mikrovågor med placering i Malmö

Tvåkammarsystem med mikrovågor

Två (2) dehydreringsinstrument, tvåkammarsystem med mikrovågor med placering i Malmö

Sista anbudsdag
Anbudstiden utgått

(2021-06-04)

Förfarande

Öppet

Publicerad

2021-05-01

Dokumenttyp

Meddelande om upphandling

Leveransorter

Skåne län

Diarie-/referensnummer

2020-O002288