Region Skånes upphandlingar Defibrillatorer och övervakning till Ambulans Region Skåne

Defibrillatorer och övervakning till Ambulans Region Skåne

Region Skåne, Koncernstab inköp och ekonomistyrning, KRISTIANSTAD

Region Skåne efterfrågar manuell bifasisk defibrillator nittio (90 st) vilken även går att koppla över till halvautomatiskt läge. Utrustningen kommer att utrustas med övervakningsfunktioner samt användas på både vuxna och barn.

Utrustningen kommer att användas av specialutbildad vårdpersonal i ambulanssjukvård och andra prehospitala funktioner.

Sista anbudsdag
Anbudstiden utgått

(2021-07-01)

Förfarande

Öppet

Publicerad

2021-06-03

Dokumenttyp

Meddelande om upphandling

Leveransorter

Skåne län

Diarie-/referensnummer

2021-O001109