Region Skånes upphandlingar Datoranpassning för personer med synnedsättning

Datoranpassning för personer med synnedsättning

Region Skåne, Koncernstab inköp och ekonomistyrning, KRISTIANSTAD

Datoranpassning för personer med synnedsättning

Sista anbudsdag
Anbudstiden utgått

(2022-05-13)

Förfarande

Öppet

Publicerad

2022-04-10

Dokumenttyp

Meddelande om upphandling

Leveransorter

Skåne län

Diarie-/referensnummer

2022-O000019