Region Skånes upphandlingar Dagsjukvård för personer med ätstörning

Dagsjukvård för personer med ätstörning

Region Skåne, Koncernstab inköp och ekonomistyrning, KRISTIANSTAD

Leverantörens uppdrag är att bedriva teambaserad psykiatrisk specialistvård i form av dagsjukvård samt viss öppen psykiatrisk specialistvård för personer över 16 år med ätstörningar som har behov av den intensiva behandling som dagsjukvården kan erbjuda. Uppdraget omfattar sådan ätstörningsvård som inte ska bedrivas på primärvårdsnivå.

Tidsfrist för inlämning
Svarstiden utgått

(2022-07-11)

Förfarande

Koncession

Publicerad

2022-06-10

Dokumenttyp

Koncessionsmeddelande

Leveransorter

Skåne län

Diarie-/referensnummer

2022-POL000218