CT Region Skåne

Region Skåne, Koncernstab inköp och ekonomistyrning, KRISTIANSTAD

Upphandlingen avser köp av åtta (8) fabriksnya CT-utrustningar till flera orter inom Region Skånes Bild- och funktions diagnostiska verksamheter (BoF-Skåne) inklusive leverans, installation, utbildning, dokumentation, tillbehör, ansvar för idrifttagning, återköp, demontering och bortforsling av befintlig utrustning samt option på ytterligare följande utrustningar enligt nedan.

Sista anbudsdag
Anbudstiden utgått

(2022-03-23)

Förfarande

Öppet

Publicerad

2022-02-23

Dokumenttyp

Meddelande om upphandling

Leveransorter

Skåne län

Diarie-/referensnummer

2022-O000430