Region Skånes upphandlingar CSK Kristianstad Byggnad 01, Ombyggnad av hissar 5-8

CSK Kristianstad Byggnad 01, Ombyggnad av hissar 5-8

Region Skåne, Regionfastigheter, Lund

Upphandling av Totalentreprenad för ombyggnation som avser modernisering av hissar nr 5-8 vid by 01, Centralsjukhuset i Kristianstad

Sista anbudsdag
Anbudstiden utgått

(2023-04-26)

Förfarande

Enstegsupphandling

Publicerad

2023-03-06

Dokumenttyp

Meddelande om upphandling

Leveransorter

Skåne län

Diarie-/referensnummer

90150100-406584-33514