Region Skånes upphandlingar Chefs- och ledarutveckling

Chefs- och ledarutveckling

Region Skåne, Kristianstad

Chefs- och ledarutveckling

Vi saknar möjlighet att lämna återkoppling på inkomna synpunkter.

Sista anbudsdag
6 dagar kvar

(2022-08-17)

Förfarande

Extern remiss

Publicerad

2022-06-23

Dokumenttyp

Meddelande om request for information, RFI

Leveransorter

Skåne län

Diarie-/referensnummer