Region Skånes upphandlingar Chefs- och ledarutveckling

Chefs- och ledarutveckling

Region Skåne, Koncernstab inköp och ekonomistyrning, KRISTIANSTAD

Upphandlingen avser konsulttjänster i Ledarutveckling för Region Skåne.

Upphandlingen omfattar följande delområden:

1.Chefs-och ledarutveckling Chefshandledning, Chef- och ledarträning/ledarskapsutveckling, Ledningsgrupputveckling

2. Förändringsledarskap

3. Tillitsbaserat ledarskap i praktiken

4. Karriärrådgivning

5. Projektledarutbildning

6. Processledarutbildning

Sista anbudsdag
Anbudstiden utgått

(2022-10-20)

Förfarande

Öppet

Publicerad

2022-09-16

Dokumenttyp

Meddelande om upphandling

Leveransorter

Skåne län

Diarie-/referensnummer

2022-O000206