Region Skånes upphandlingar Centralsjukhuset Kristianstad Utbyte kallvattenrör

Centralsjukhuset Kristianstad Utbyte kallvattenrör

Region Skåne, Kristianstad

Läckage förekommer på befintligt system för kallvatten inom

Centralsjukhuset Kristianstad. Systemet installerades för snart 50 år sedan,

ett system för lågdelen och ett trycksatt system för högdelen. Båda

kallvattensystemen ska bytas ut i sin helhet. Komplettering med

ventiler ska ske. Provisoriskt system för försörjning ska installeras under

ombyggnadstiden. Nya flödesmätare installeras på huvudledningar i

undercentral.

Sista anbudsdag
Anbudstiden utgått

(2024-01-18)

Förfarande

Enstegsupphandling

Publicerad

2023-11-24

Dokumenttyp

Meddelande om upphandling

Leveransorter

Skåne län

Diarie-/referensnummer

90150100-405640-33670