Region Skånes upphandlingar Centralsjukhuset Kristianstad tillfälliga administrationslokaler

Centralsjukhuset Kristianstad tillfälliga administrationslokaler

Region Skåne, Regionfastigheter, Lund

Upphandlingen avser bland annat uppställning och uthyrning av hyresmoduler för administration vid Centralsjukhuset Kristianstads södra del, till vänster om huvudentrén. Ytan (BTA) är ca 300 kvadratmeter.

Sista anbudsdag
Anbudstiden utgått

(2024-01-18)

Förfarande

Enstegsupphandling

Publicerad

2023-11-23

Dokumenttyp

Meddelande om upphandling

Leveransorter

Skåne län

Diarie-/referensnummer

90150800-408879-33676