Region Skånes upphandlingar Centralsjukhuset Kristianstad, CSK Produktionskök Blekedamm

Centralsjukhuset Kristianstad, CSK Produktionskök Blekedamm

Region Skåne, Regionfastigheter, Lund

Regions Skåne har beslutat att bygga ett nytt produktionskök för att kunna

producera och leverera mat till patienterna enligt ett nytt måltidskoncept.

Det nya sättet att producera och förpacka maten ställer nya krav på

lokalerna.

Sista anbudsdag
Anbudstiden utgått

(2022-11-28)

Förfarande

Öppet

Publicerad

2022-10-05

Dokumenttyp

Meddelande om upphandling

Leveransorter

Skåne län

Diarie-/referensnummer

90152000-407633-33481