CBCT Odontologi

Region Skåne, Koncernstab inköp och ekonomistyrning, KRISTIANSTAD

Region Skåne avser att upphandla framtidssäkrade dental CBCT omfattande tre (3) fabriksnya och driftklara system, inklusive mjukvaror och tillbehör, för att klara efterfrågad funktion, prestanda och övrigt behov, med placering i Lund, Malmö och Helsingborg.

Sista anbudsdag
Anbudstiden utgått

(2023-10-11)

Förfarande

Öppet

Publicerad

2023-09-10

Dokumenttyp

Meddelande om upphandling

Leveransorter

Skåne län

Diarie-/referensnummer

2023-O001024