Region Skånes upphandlingar Byggprojektledare - Hässleholms sjukhus - FORTH

Byggprojektledare - Hässleholms sjukhus - FORTH

Region Skåne, Regionfastigheter, Lund

Arbetets huvudsyfte/huvuduppdrag:

• Ansvarar för byggprojekt mot gällande beslut avseende tid, kvalitet och kostnad samt genomför kostnadskalkyleringar och utredningar.

• Tar ägarskap för byggprojektets framdrift och säkerställer resurser i din projektorganisation.

• Bygga goda relationer internt med Region Skånes övriga byggprojekt för att ta tillvara på möjliga synergieffekter i samband med både planering och genomförande.

• Vara en god ambassadör för projektet och Region Skåne i alla lägen

Sista anbudsdag
Anbudstiden utgått

(2021-11-15)

Förfarande

Öppet

Publicerad

2021-10-17

Dokumenttyp

Meddelande om upphandling

Leveransorter

Skåne län

Diarie-/referensnummer

93080000-404797-40029