Region Skånes upphandlingar BYGGNATION ELINFRASTRUKTUR BUSSLADDNING

BYGGNATION ELINFRASTRUKTUR BUSSLADDNING

Region Skåne, Regionfastigheter, Lund

Skånetrafiken som är en del av Region Skåne, har beslutat att all stadsbusstrafik i Lund ska ske med el-drift från och med augusti 2023.För att säkerställa laddningen av elbussflottan har Skånetrafiken gett Regionfastigheter uppdraget att planera och bygga el-infrastuktur på den av regionfastigehter ägda bussdepån på Gastelyckan i Lund.

Sista anbudsdag
Anbudstiden utgått

(2022-05-20)

Förfarande

Enstegsupphandling

Publicerad

2022-04-01

Dokumenttyp

Meddelande om upphandling

Leveransorter

Skåne län

Diarie-/referensnummer

81010000-403867-44270