Byggmaterial

Region Skåne, Regionfastigheter, Lund

Upphandlingen avser täcka Region Skånes behov av byggmaterial.

Sista anbudsdag
Anbudstiden utgått

(2021-06-14)

Förfarande

Öppet

Publicerad

2021-05-16

Dokumenttyp

Meddelande om upphandling

Leveransorter

Skåne län

Diarie-/referensnummer

2021-FA000088