Region Skånes upphandlingar Byggledning och entreprenadbesiktning Bussdepåer Malmö

Byggledning och entreprenadbesiktning Bussdepåer Malmö

Region Skåne, Regionfastigheter, MALMÖ

Denna upphandling ska leda till att kontrakt tecknas för kompetenserna: Byggledare och entreprenadbesiktningsresurser till kommande totalentreprenader för bussdepåer i Malmö.

Sista anbudsdag
Anbudstiden utgått

(2024-04-29)

Förfarande

Öppet

Publicerad

2024-03-26

Dokumenttyp

Meddelande om upphandling

Leveransorter

Skåne län

Diarie-/referensnummer

80720100-403868-50009