Region Skånes upphandlingar Byggledning och entreprenadbesiktning Bussdepå Lund

Byggledning och entreprenadbesiktning Bussdepå Lund

Region Skåne, Regionfastigheter, Lund

Denna upphandling ska leda till att kontrakt tecknas för kompetenserna: Byggledare och entreprenadbesiktningsresurser till kommande totalentreprenader för bussdepå Lund.

Sista anbudsdag
Anbudstiden utgått

(2022-06-10)

Förfarande

Öppet

Publicerad

2022-05-06

Dokumenttyp

Meddelande om upphandling

Leveransorter

Skåne län

Diarie-/referensnummer

81010000-403867-44311