Region Skånes upphandlingar BUSSDEPÅ MALMÖ STURKÖGATAN

BUSSDEPÅ MALMÖ STURKÖGATAN

Region Skåne, Regionfastigheter, Lund

Skånetrafiken som är en del av Region Skåne, har beslutat att bygga bussdepåer i Malmö. Denna upphandling avser bussdepån som är belägen på Sturkögatan. Projektet består av huvudbyggnad med kontor, personalytor, verkstad och tvättanläggning samt där till hörande uppställningsytor, övrig anläggning och mottagningsstation. Byggnader omfattar ca 3500 BTA och fastigheten som helhet omfattar 27 000 m2 mark.

Sista anbudsdag
18 dagar kvar

(2024-06-17)

Förfarande

Öppet

Publicerad

2024-02-26

Dokumenttyp

Meddelande om upphandling

Leveransorter

Skåne län

Diarie-/referensnummer

80720100-403868-50004