Region Skånes upphandlingar BUSSDEPÅ MALMÖ LOCKARP

BUSSDEPÅ MALMÖ LOCKARP

Region Skåne, Regionfastigheter, MALMÖ

Skånetrafiken som är en del av Region Skåne, har beslutat att bygga bussdepåer i Malmö. Denna upphandling avser bussdepån som är belägen i Lockarp. Projektet består av huvudbyggnad med kontor, personalytor, verkstad och tvättanläggning samt där till hörande uppställningsytor, övrig anläggning och mottagningsstation. Byggnader omfattar ca 9000 BTA och fastigheten som helhet omfattar 71000 m2 mark.

Sista anbudsdag
Anbudstiden utgått

(2024-05-22)

Förfarande

Öppet

Publicerad

2024-03-05

Dokumenttyp

Meddelande om upphandling

Leveransorter

Skåne län

Diarie-/referensnummer

80780100-405456-50006