Bulk to rack

Region Skåne, Koncernstab inköp och ekonomistyrning, KRISTIANSTAD

Upphandling omfattar lösning kring bulk to rackLot nr.: 1

Administrativa föreskrifter

Syftet med upphandlingen är att förbättra provflödet till Mikrobiologen.

Last tender date: 02/12/2024 22:59:59

Type of contract: Supplies

Authority: Region Skåne, Koncernstab inköp och ekonomistyrning

Document URL: https://tendsign.com/doc.aspx?MeFormsNoticeId=5531

Tenders URL: https://tendsign.com/doc.aspx?MeFormsNoticeId=5531&GoTo=Tender

Duration contract months: 48Lot nr.: 2

European Single Procurement Document

Egenförsäkran

Last tender date: 02/12/2024 22:59:59

Type of contract: Supplies

Authority: Region Skåne, Koncernstab inköp och ekonomistyrning

Document URL: https://tendsign.com/doc.aspx?MeFormsNoticeId=5531

Tenders URL: https://tendsign.com/doc.aspx?MeFormsNoticeId=5531&GoTo=Tender

Duration contract months: 48Lot nr.: 3

Information till anbudsgivarens om hur Region Skåne hanterar personuppgifter vid upphandling

Behandling av personuppgifter.

Last tender date: 02/12/2024 22:59:59

Type of contract: Supplies

Authority: Region Skåne, Koncernstab inköp och ekonomistyrning

Document URL: https://tendsign.com/doc.aspx?MeFormsNoticeId=5531

Tenders URL: https://tendsign.com/doc.aspx?MeFormsNoticeId=5531&GoTo=Tender

Duration contract months: 48

Sista anbudsdag
Avbruten

(2024-02-12)

Förfarande

Öppet

Publicerad

2024-01-08

Dokumenttyp

Meddelande om upphandling

Leveransorter

Skåne län

Diarie-/referensnummer

2023-O001269