Region Skånes upphandlingar Bulk to rack till Region Skåne

Bulk to rack till Region Skåne

Region Skåne, Koncernstab inköp och ekonomistyrning, KRISTIANSTAD

Upphandlingen avser köp av en (1) utrustning som kan sortera inkommande prover i tillhörande rör till provställ i olika provserier, även kallat Bulk to rack. Upphandlingen omfattar dessutom all nödvändig instrumentspecifik utrustning i form av datorer, skrivare, skärmar, operativsystem, kablage etc.Lot nr.: 1

Administrativa föreskrifter

Upphandling avser Bulk to Rack till Region Skåne.

Last tender date: 06/05/2024 21:59:59

Type of contract: Supplies

Authority: Region Skåne, Koncernstab inköp och ekonomistyrning

Document URL: https://tendsign.com/doc.aspx?MeFormsNoticeId=18924

Tenders URL: https://tendsign.com/doc.aspx?MeFormsNoticeId=18924&GoTo=Tender

Duration contract months: 48Lot nr.: 2

Information till anbudsgivarens om hur Region Skåne hanterar personuppgifter vid upphandling

Se UHD

Last tender date: 06/05/2024 21:59:59

Type of contract: Supplies

Authority: Region Skåne, Koncernstab inköp och ekonomistyrning

Document URL: https://tendsign.com/doc.aspx?MeFormsNoticeId=18924

Tenders URL: https://tendsign.com/doc.aspx?MeFormsNoticeId=18924&GoTo=Tender

Duration contract months: 48Lot nr.: 3

European Single Procurement Document

Ingår i UH - Se delar i UHD.

Last tender date: 06/05/2024 21:59:59

Type of contract: Supplies

Authority: Region Skåne, Koncernstab inköp och ekonomistyrning

Document URL: https://tendsign.com/doc.aspx?MeFormsNoticeId=18924

Tenders URL: https://tendsign.com/doc.aspx?MeFormsNoticeId=18924&GoTo=Tender

Duration contract months: 48

Sista anbudsdag
Anbudstiden utgått

(2024-06-05)

Förfarande

Öppet

Publicerad

2024-05-08

Dokumenttyp

Meddelande om upphandling

Leveransorter

Skåne län

Diarie-/referensnummer

2024-O000745