Region Skånes upphandlingar Bränsle och drivmedel

Bränsle och drivmedel

Region Skåne, Koncernstab inköp och ekonomistyrning, KRISTIANSTAD

Upphandlingen är indelad i sex delar enligt nedan. Anbud kan lämnas på en eller flera delar.

Del 1 - Bränsle på pump

- Blyfri 95 oktan

- Diesel MK 1

- Tillbehör

Del 2 - Bränsle på pump

- Biogas 100

Del 3 - Bränsle på pump

- RME 100

Del 4 - Bränsle på pump

- HVO 100

Del 5 - Snabbladdning

Del 6 - Bränsle på bulk

- Diesel på bulk utan inblandning FAME

Sista anbudsdag
Anbudstiden utgått

(2021-02-15)

Förfarande

Öppet

Publicerad

2021-01-16

Dokumenttyp

Meddelande om upphandling

Leveransorter

Skåne län

Diarie-/referensnummer

2020-O001793