Region Skånes upphandlingar Blodgrupperingsinstrument inklusive förbrukning

Blodgrupperingsinstrument inklusive förbrukning

Region Skåne, Koncernstab inköp och ekonomistyrning, KRISTIANSTAD

Köp av fyra st (4) medelstora blodgrupperingsinstrument inkl förbrukning till Region Skåne, samt option på ytterligare två (2) st instrument med förbrukning för fri placering inom Region Skåne.

Sista anbudsdag
Anbudstiden utgått

(2020-10-19)

Förfarande

Öppet

Publicerad

2020-09-12

Dokumenttyp

Meddelande om upphandling

Leveransorter

Skåne län

Diarie-/referensnummer

2019-O002427