Region Skånes upphandlingar Bild och funktionsmedicin

Bild och funktionsmedicin

Region Skåne, Koncernstab inköp och ekonomistyrning, Kristianstad

Upphandlingen omfattar radiologi inom området Bild- och Funktionsmedicin (BFM) och ska utgöra ett komplement till Region Skånes Bild- och Funktionsmedicinska verksamheter.

Sista anbudsdag
Anbudstiden utgått

(2021-10-20)

Förfarande

Förenklat

Publicerad

2021-09-17

Dokumenttyp

Periodiskt meddelande

Leveransorter

Skåne län

Diarie-/referensnummer

2021-POL000362-001