Region Skånes upphandlingar Bild- och funktionsmedicin

Bild- och funktionsmedicin

Region Skåne, Kristianstad

Upphandlingen omfattar radiologi inom området Bild- och Funktionsmedicin (BFM) och ska utgöra ett komplement till Region Skånes Bild- och Funktionsmedicinska verksamheter.

Följande områden ingår:

a. Datortomografi (DT)

b. Magnetresonanstomografi (MRT)

c. Konventionell röntgen

d. Ultraljud inklusive punktion av fokala förändringar

Sista anbudsdag
Anbudstiden utgått

(2021-08-15)

Förfarande

Extern remiss

Publicerad

2021-08-02

Dokumenttyp

Meddelande om request for information, RFI

Leveransorter

Skåne län

Diarie-/referensnummer

KI210097