Region Skånes upphandlingar Bilbokningssystem till Bilpool

Bilbokningssystem till Bilpool

Region Skåne, Koncernstab inköp och ekonomistyrning, KRISTIANSTAD

Bilpoolsbokningssystem med tillhörande hårdvara

Sista anbudsdag
Avbruten

(2022-03-14)

Förfarande

Öppet

Publicerad

2022-02-13

Dokumenttyp

Meddelande om upphandling

Leveransorter

Skåne län

Diarie-/referensnummer

2022-O000223