Region Skånes upphandlingar Bemanning av Medicinsk sekreterare

Bemanning av Medicinsk sekreterare

Region Skåne, Koncernstab inköp och ekonomistyrning, KRISTIANSTAD

Upphandlingen avser bemanning av Medicinsk sekreterare på plats hos Region Skåne.

Sista anbudsdag
Anbudstiden utgått

(2023-03-09)

Förfarande

Öppet

Publicerad

2023-02-02

Dokumenttyp

Meddelande om upphandling

Leveransorter

Skåne län

Diarie-/referensnummer

2022-O002422