Region Skånes upphandlingar Behandlingsprogram för IKBT

Behandlingsprogram för IKBT

Region Skåne, Koncernstab inköp och ekonomistyrning, KRISTIANSTAD

Upphandlingen avser inköp av internatbaserad KBT (iKBT).

Sista anbudsdag
Anbudstiden utgått

(2023-01-31)

Förfarande

Enstegsupphandling

Publicerad

2022-12-22

Dokumenttyp

Meddelande om upphandling

Leveransorter

Skåne län

Diarie-/referensnummer

2022-O000651