Region Skånes upphandlingar Batterier och batteriladdare

Batterier och batteriladdare

Region Skåne, Koncernstab inköp och ekonomistyrning, KRISTIANSTAD

Denna upphandling avser batterier till Region Skånes förvaltningar, bolag och stiftelser. Konsumentbatterier i form av: stav- & knappcellsbatterier, Primärbatterier (engångs), Sekundärbatterier (flergångs) samt laddare.

Sista anbudsdag
Anbudstiden utgått

(2023-03-17)

Förfarande

Öppet

Publicerad

2023-02-08

Dokumenttyp

Meddelande om upphandling

Leveransorter

Skåne län

Diarie-/referensnummer

2022-O002090