Region Skånes upphandlingar Barnmorskemottagning (BMM) i Hälsoval Skåne

Barnmorskemottagning (BMM) i Hälsoval Skåne

Region Skåne, Kristianstad

Förfrågningsunderlag och Avtal beslutade i Primärvårdsnämnden för Barnmorskemottagning i Hälsoval Skåne

(Meddelande om valfrihetssystem (LOV))

Förfarande

Ej tillämpligt

Publicerad

2011-02-03

Dokumenttyp

Meddelande om valfrihetssystem enligt LOV

Leveransorter

Skåne län

Diarie-/referensnummer

0802579